Sales Ended

Registered Circle of Security- for Vietnamese Families

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Plumtree

Yabsley Avenue

(held in the Youth Centre)

Marrickville, NSW 2204

Australia

View Map

Event description

Description

Đôi khi cha mẹ cảm thấy bị lạc lỏng vì không biết được nhu cầu của con mình. Hãy tưởng tượng niềm sung sướng nếu bạn đoán được ý muốn của con mình.

Chương trình “Vòng Tròn Bảo Mật ® Nuôi Dạy Con” dựa trên sự nghiên cứu trong mười năm về làm cách nào để hổ trợ và tăng cường mối quan hệ giửa cha mẹ và con

Mục tiêu chương trình học tập:

- Học hỏi cách để hiểu rỏ tình cảm của con bạn;

- Hổ trợ con bạn trong việc quản lý cảm xúc;

- Nâng cao sự phát triển tự tin của con bạn;

- Giúp bạn tự hào là đã chủ động học tập để đem đến sự an toàn cho con bạn.
At times all parents feel lost or without a clue about what our child might need from us. Imagine what it might feel like if you were able to make sense of what your child was really asking from you.

The Circle of Security® Parenting program is based on decades of research about how secure parent-child relationships can be supported and strengthened.

Learn about:

- Your child’s emotional world by learning to read the emotional needs;

- How to support your child to successfully manage their emotions;

- Developing of your child's self-esteem;

- How to honour your innate wisdom and desire for your child to be secure.

PLEASE NOTE: This course will be facilitated in Vietnamese

Date and Time

Location

Plumtree

Yabsley Avenue

(held in the Youth Centre)

Marrickville, NSW 2204

Australia

View Map

Save This Event

Event Saved