$32.74

New service: Self-training with coffee machine

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

6 Ormond Rd

6 Ormond Road

Ascot Vale, VIC 3032

Australia

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Kính mong các học viên xin vui lòng đi học đúng giờ như đã đặt trước!

Bạn đã nắm có kiến thức và kỹ năng cơ bản để làm cà phê?Bạn đang cần chỗ luyện tập với máy móc chuyên nghiệp? Dịch vụ mới của The 60 Coffee Project sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn. Vậy dịch vụ của chúng tôi hoạt động như thế nào?

 1. Bạn click chọn ngày và sau đó chọn giờ trên hệ thống Eventbrite
 2. Thanh toán trả trực tuyết trên Eventbrite
 3. Sau khi thanh toán, bạn sẽ nhận được email xác nhận địa chỉ và thời gian

Lưu ý:

 1. Dịch vụ không hoàn trả dưới mọi hình thức. Yêu cầu người mua đọc kỹ điều khoản trước khi đăng ký
 2. Lớp học đã được trang bí máy móc, sữa và coffee cho học viên.
 3. Số lượng học viên tối đa cho từng khung giờ học là 01 học viên.
 4. Vì đây là lớp tự luyện nên sẽ không có sự giúp đỡ của người đào tạo pha chế. Nếu bạn cần sự giúp đỡ của người đào tạo pha chế, vui lòng gửi email qua info.coffeemelbourne@gmail.com để được tư vấn thêm trước khi đăng ký dịch vụ này.

Địa điểm: Ormond Road, Ascot Vale, VIC 3032

Direction: Tram 59, Stop 30

Free Parking

Other services which you might be interested.

 • Barista training: Full package https://fullpackaget60cp.eventbrite.com.au
 • Barista training: Self-training with coffee machine https://fullpackaget60cp.eventbrite.com.au
 • Barista training: Latte Art https://latteart60.eventbrite.com.au
 • Barista training: Fundamental of Espresso https://basiclevel.eventbrite.com.au

FAQs

What are my transport/parking options for getting to and from the event?

Take Tram Route 59, Stop 30. The location is next to tram stop.

What should I bring to the class?

Keep your ticket handy. Present your ticket to our team.

How can I contact the organizer with any questions?

Feel free to contact us at info.coffeemelbourne@gmail.com/ Call or SMS: Barista trainer (Trung) 0412932723

What's the refund policy?

Unfortunately, this course is non-refundable.

Share with friends

Date and Time

Location

6 Ormond Rd

6 Ormond Road

Ascot Vale, VIC 3032

Australia

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved