$32.74

New service: Self-training with coffee machine

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

6 Ormond Rd

6 Ormond Road

Ascot Vale, VIC 3032

Australia

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Bạn đã nắm có kiến thức và kỹ năng cơ bản để làm cà phê?Bạn đang cần chỗ luyện tập với máy móc chuyên nghiệp?Dịch vụ mới của The 60 Coffee Project sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn. Vậy dịch vụ của chúng tôi hoạt động như thế nào?

  1. Bạn click chọn ngày và sau đó chọn giờ trên hệ thống Eventbrite
  2. Thanh toán trả trực tuyết trên Eventbrite
  3. Sau khi thanh toán, bạn sẽ nhận được email xác nhận địa chỉ và thời gian

Lưu ý:

  1. Dịch vụ không hoàn trả dưới mọi hình thức. Yêu cầu người mua đọc kỹ điều khoản trước khi đăng ký
  2. Lớp học đã được trang bí máy móc, sữa và coffee cho học viên.
  3. Vì đây là lớp tự luyện nên sẽ không có sự giúp đỡ của người đào tạo pha chế. Nếu bạn cần sự giúp đỡ của người đào tạo pha chế, vui lòng gửi email qua info.coffeemelbourne@gmail.com để được tư vấn thêm trước khi đăng ký dịch vụ này.

Địa điểm: Ormond Road, Ascot Vale, VIC 3032

Direction: Tram 59, Stop 30

Free Parking

FAQs

What are my transport/parking options for getting to and from the event?

Take Tram Route 59, Stop 30. The location is next to tram stop.

What can I bring into the event?

Keep your ticket handy. Present your ticket to our team.

How can I contact the organiser with any questions?

Feel free to contact us at info.coffeemelbourne@gmail.com or 0412932723 (Trung - Barista trainer)

What's the refund policy?

Unfortunately, this course is non-refundable.

Share with friends

Date and Time

Location

6 Ormond Rd

6 Ormond Road

Ascot Vale, VIC 3032

Australia

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved