Free

Introduction to SoSAFE! (Wprowadzenie do SoSAFE!)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Adam Mickiewicz University in Poznan (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Poland

View Map

Event description

Description

SoSAFE! Trainer Tim Bavinton will offer a free introductory workshop outlining the SoSAFE! Program toolkit and rationale in English on Tuesday 14 December 2017 at Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. The workshop is open to educators and other professionals working with people with disabilities.

SoSAFE! is a set of visual and conceptual tools designed to promote social safety for people with an Intellectual Disability (moderate to severe range) and Autism Spectrum Disorder. SoSAFE! tools encourage social safety through the provision of a simplified and rule-governed model of social reality that teaches the type and degree of verbal and physical intimacy appropriate with different categories of people. The SoSAFE! Tools (together with SoSAFE! User Training) provide teachers, trainers and counsellors with skills and simple visual tools to enhance the social, social-sexual and social safety training of people with moderate to severe intellectual disability. SoSAFE! uses a standardised framework of symbols, visual teaching tools and concepts to teach strategies for moving into intimate relationships in a safe and measured manner, and provides visual communication tools for reporting physical or sexual abuse.

Tim Bavinton, dyrektor Sexual Health and Family Planning ACT (SHFPACT) w Australii, ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatny warsztat „Wprowadzenie do SoSAFE!”. Warsztat odbędzie się 14 grudnia 2017 roku na Uniwersytecie Adamia Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Obecnie trawją prace nad tłumaczeniem programu na język polski.

SoSAFE! w uproszczony i egocentyczny (z perspektywy „JA") sposób określa rzeczywistość grupując ludzi z otoczenia jednostki w poszczególne kategorie w zależności od stopnia zażyłości. Do każdej kategorii przypisane są zachowania akceptowane dla danego typu relacji międzyludzkich przy założeniu obopólnej zgody. SoSAFE! w dużej mierze bazuje na piktogramach, co umożliwie pracę z osobami niewerbalnymi. Programem może być objęty klient, jego opiekunowie, nauczyciele oraz inne osoby biorące czynny udział w życiu klienta.

Share with friends

Date and Time

Location

Adam Mickiewicz University in Poznan (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Poland

View Map

Save This Event

Event Saved