The Rocks, NSW, Australia

"Inspiring Women In Maritime" Cruise Ship Luncheon