Free

Multiple Dates

Children's Services Information Session

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Children's Services Information Session

About this event

Are you new to parenting or new to the Maribyrnong area?

This online session will provide an overview of Council services and will include information on Maternal and Child Health, Immunisation, Libraries, Playgroups, and how to navigate the Central Registration System to register for Kindergarten and Long Day Child Care. There will also be an opportunity for questions.

Có phải quý vị mới làm cha mẹ hay mới đến khu vực Maribyrnong không?

Buổi phổ biến thông tin trực tuyến này sẽ giới thiệu khái quát các dịch vụ của Hội đồng Thành phố và sẽ bao gồm thông tin về Y tế Mẫu Nhi, Chích ngừa, Thư viện, Nhóm Vui chơi, và cách sử dụng Hệ thống Đăng ký Trung tâm để đăng ký chương trình Mẫu giáo và Giữ trẻ Cả ngày. Cũng sẽ có cơ hội để đặt câu hỏi.

Thứ Tư ngày 8 tháng 12 năm 2021, 11.30 - 12.30 trưa (được trình bày bằng tiếng Việt)

هل تربية الأطفال تجربة غير مألوفة بالنسبة لكم أو هل قَدَمتم حديثاً إلى بلدية ماريبيرنونغ؟

ستوفّر هذه الجلسة عبر الإنترنت نظرة عامة عن الخدمات التي تقدّمها البلدية وستتضمن معلومات عن خدمات صحة الأم والطفل والتطعيمات والمكتبات ومجموعات اللعب وكيفية التنقّل عبر نظام التسجيل المركزي للتسجيل في روضة الأطفال ومراكز رعاية الأطفال النهارية الطويلة. ستتسنى لكم الفرصة كذلك لطرح الأسئلة.

الاثنين 21 آذار/مارس 2022، من الساعة 10:00 - 11:00 صباحاً (جلسة باللغة العربية)

Share with friends

Location

Online event

Organiser Maribyrnong City Council Early Years

Organiser of Children's Services Information Session

Save This Event

Event Saved